Nyerj Mikulás csomagot a gyerkőcnek!

Részvételi- és Játékszabályzat

mikulás2

A Mosolygyár Egyesület továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag magyar állampolgár, természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges https://www.facebook.com/mosolygyaregyesulet facebook oldalon posztolt játékfelhívás lájkolása és hozzászólásban megadni, hogy kinek szeretné a posztban található 3 db Mikulás csomag egyikét megnyerni.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játék 2021. november 05-én indul, és 2021. november 30-ig tart.

A Játék nyereménye: 3 db 4000-4000 Ft értékű Mikulás csomag

A nyeremény sorsolására és eredményhirdetésére 2021. december 1-jén, a nyereményjáték lezárása után kerül sor az alábbi oldalon:https://socialwinner.besocial.hu/?ref=facebooknyertes

A Szervező az ajándék nyerteseinek nevét külön posztban közzéteszi a sorsolás napján a  https://www.facebook.com/mosolygyaregyesulet facebook oldalon.

A Szervező a nyereménysorsoláson összesen 3 db nyertest húz ki. Amennyiben a Játékos a Facebook üzenet/megjelölés formájában történő értesítésre 3 napon belül nem válaszol, helyette egy új nyertest fogunk kisorsolni, ebben már a korábbi nyertesek nem vehetnek részt.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható.

A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa.

A begyűjtött adatokat a Mosolygyár Egyesület a játék lezárását követően nem használja fel. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy – amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint – amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő

tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció


Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.